Sponsoren en samenwerkingspartners

De Motorrun Doesburg kunnen we alleen maar organiseren dankzij de hulp van vele vrijwilligers en onderstaande organisaties die ons ondersteunen.

Onze belangrijkste sponsor is scholengemeenschap het Rhedens.

Namens de organisatie BEDANKT!

Verkeersregelaars Doesburg
Reklamat lichtreklame Rheden
Drukkerij Hami (Doesburg)
Gebroeders Witjes (Giesbeek)
Brantsen Stichting

Wij prijzen ons gelukkig met de Scholengemeenschap het Rhedens in Dieren. Dankzij deze samenwerking, hebben we een stevige basis gekregen zodat de deelnemers zorgeloos het hele jaar kunnen uitkijken naar de Motorrun, want ja, dat doen ze.


 

Namens de doelgroep bedanken wij de Verkeerspolitie Midden Gelderland want zonder hen kan de motorrun Doesburg niet plaatsvinden. 

 

We zijn blij met de steun van garagebedrijf Scholten uit Doetinchem. Geheel vrijblijvend stellen zij een bezemwagen beschikbaar voor de rijders tijdens het evenement.

Event Medical Services is gespecialiseerd in medische begeleiding tijdens grote evenementen. Zij steunen het evenement met twee ambulance medewerkers in een speciaal ingericht voertuig. 

 

 

Fonds verstandelijk gehandicapten en Revalidatiefonds, samen goed voor ruim 100 jaar steun aan mensen met een verstandelijke of fysieke beperking, zijn nu samen HandicapNL. Ook u kunt projecten direct financieel steunen maar u kunt ook actie voeren voor uw project. Fonds Verstandelijk Gehandicapten noemt dit crowdfunding-projecten en stelt een platform beschikbaar.

 

 

 

 

 

De leerlingen van de bakkersafdeling bakken rond de 1000 broodjes en 300 krentenbollen voor de lunch.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
De leerlingen van de bakkersafdeling bakken rond de 1000 broodjes voor de lunch.

 

De Stichting Hulpfonds Gehandicapten geeft, sinds 2005, financiële ondersteuning bij innovatieve projecten voor mensen mensen met een beperking. Het doel van deze Stichting is:”Het financieel ondersteunen van activiteiten die gericht zijn op het welzijn van gehandicapten, in het bijzonder in de regio Oost Nederland”. 

Het Mr. August Fentener van Vlissingen Fonds ondersteunt en stimuleert met subsidies projecten van instellingen ten behoeve van studie, zorg en cultuur, en bij voorkeur een combinatie van deze aandachtsgebieden. Het fonds werd in 1952 opgericht door mejuffrouw Louise M.A. Fentener van Vlissingen ter nagedachtenis aan haar overleden broer Mr. August Fentener van Vlissingen. 

 

De gemeente Doesburg is sponsor van de Motorrun Doesburg en draagt bij aan het plezier en de saamhorigheid die het event tot stand brengt. 

De stichting heeft tot doel om in voorkomende gevallen mensen met een beperking te helpen door een bedrag beschikbaar te stellen waardoor een nijpend probleem kan worden opgelost. De stichting richt zich daarbij primair op lokale en regionale projecten. 

 

 


 

 

  •