Stichting IVG

Stichting Integratie Verstandelijk Gehandicapten (IVG) zet zich in de voor de integratie van verstandelijk gehandicapten in de samenleving. De organisatie is opgericht door Marga Bles. Marga ontving in 2015 een Koninklijke onderscheiding.

Sinds september 2018 bestaat het bestuur van IVG uit:

 • Marga Bles (voorzitter)
 • Paul Weustink (penningmeester)
 • Monique Lueb (secretaris)
 • Jan-Cees Tiecken (route coördinator)
 • Francis van Buerink (inkomend voorzitter Motorrun)
 • Lidy Kelderman (organisatie algemeen en pauzelocatie)

Organisatie Motorrun Doesburg

De volgende mensen zijn, samen met het bestuur van IVG, verantwoordelijk voor de organisatie van de Motorrun Doesburg:

 • Susan Verhoef van Scholengemeenschap Het Rhedens (start en begeleiden leerlingen bij ontvangst en start)
 • Harm Witjes (catering en eindlocatie)
 • Carla Spronk (indeling deelnemers en rijders)

Financiën

De stichting IVG is volledig aangewezen op fondsen, giften en sponsoren. We hebben met de opbrengst van de jaarlijkse sponsorloop georganiseerd door scholengemeenschap het Rhedens, een stevige basis. Jarenlang organiseerde sportdocent Henk Beyen een sponsorloop en was tevens bestuurslid van de stichting IVG. Inmiddels heeft Susan Verhoef deze taak overgenomen.

 • We krijgen soms giften van bedrijven
 • We krijgen veel immateriële hulp denk aan de bezemwagen, rolstoelbussen etc.
 • We doen een beroep op fondsen voor het tekort, vaak dezelfde fondsen die ons al jaren steunen
 • We hebben een reserve om een slecht jaar op te kunnen vangen

Goed om te weten is dat de organisatie op vrijwillige basis is en geen onkosten vergoed krijgt (behalve als dit het redelijke overstijgt). We hebben geen eigen printers computers telefoons enzovoort. We gebruiken onze persoonlijke eigendommen. Alles komt 100% ten goede aan de doelstelling.

Donaties zijn welkom! Je vindt onze bankgegevens onderaan de webpagina. 

Ereleden / Leden van verdienste

Stichting IVG heeft een aantal personen op grond van hun inzet benoemd tot erelid dan wel onderscheiden door bijzondere verdiensten. Ereleden (veelal op de achtergrond nog steeds actief en betrokken) worden uitgenodigd voor de barbecue te Giesbeek zolang als de Motorrun bestaat. 

In 2010 zijn de volgende 5 mensen benoemd als erelid:

 • Jos Hulshof -1992 t/m 2010 – organisatie – Hoofd Verkeerspolitie Midden Gelderland en eindverantwoording voor route en veiligheid
 • John Piek – 199 t/m 2010 – organisatie – verkeersbegeleider
 • Henk Beyen – 1998 t/m 2010 – bestuurslid en organisatie, contactpersoon scholengemeenschap het Rhedens
 • Jose Jansen – 2000 t/m 2010 – organisatie en secretariaat
 • Herman Witjes 1991 t/m 2010 – organisatie en catering
 • Freek Joling – 20 jaar als zijspanrijder en verkeersregelaar betrokken geweest

Andere projecten

Mental Mystery

Mental Mystery (verstandelijk mysterie) was ook een project welke viel onder Stichting IVG. Een housparty voor bijzondere gabbers! Uiteraard ook weer een integratieproject. Jongeren uit de gabber cultuur (Arnhem) werden ingezet in de organisatie.

Marga Bles en Inneke Kleinpenning (MEE Arnhem) hebben deze kar samen getrokken met meer dan veel plezier. Het was een prachtig evenement. Half Doesburg was betrokken, ongeveer 700 bezoekers. Veel aandacht van TV en radio en kranten (ook landelijk).

Een project wat het verdiende om herhaald te worden en wellicht wel elk jaar in elke provincie een keer. Dat kwam er niet van in verband met drukke andere werkzaamheden! Maar de toekomst ligt open. Degene die dit op wil pakken kan op alle steun rekenen! Het draaiboek ligt klaar!

SeMo

Een ander project dat Marga Bles ontwikkelde was SeMo, wat staat voor Second Memory (tweede geheugen). Het idee was een sprekende kalender/ agenda te ontwikkelen voor mensen met een geheugen beperking waarvan de oorzaken divers kunnen zijn. Voor de ontwikkeling daarvan kreeg het van de Provincie Gelderland een subsidie (bron: Publicatie site Provincie Gelderland: Project Secondary Memorie- Provincie Gelderland)