Leer zelf online: e-learning voor kwetsbare groepen

Leer Zelf Online zet zich in om kwetsbare groepen in de samenleving zelfredzamer te maken in een wereld die steeds ingewikkelder wordt. Dat doen we door alle mensen de mogelijkheid te geven online zelf te leren en ze waar nodig offline te ondersteunen.

Leer Zelf Online maakt begrijpelijke en toegankelijke informatie voor diverse kwetsbare doelgroepen. Klik hier om naar hun website te gaan.