Motorrun Doesburg 2021 gaat niet door

Regelmatig komt de vraag voorbij of de Motorrun dit jaar nog door kan gaan. We willen jullie bij deze laten weten dat dit niet het geval zal zijn. Zoals het er nu naar uitziet zal het in juni nog steeds niet
mogelijk zijn om met een grote groep mensen op pad te gaan. Maar we gaan er van uit dat we in 2022 het dertig jarig bestaan van de IVG-Motorrun (eindelijk) kunnen gaan vieren!

We hopen dan ook van ganser harte dat we volgend jaar weer op jullie steun en deelname mogen rekenen, zodat we allemaal weer van een prachtige Motorrun kunnen gaan genieten.

Namens het IVG-bestuur en organisatoren van de motorrun willen wij iedereen heel veel sterkte toe wensen. Ook dit jaar zullen we nog de gevolgen van het virus ondervinden en alle maatregelen die
genomen moeten worden om de verspreiding van het virus te stoppen. Het zal niet gemakkelijk zijn, maar er is licht aan het einde van de “Corona” tunnel en ik hoop iedereen in 2022 weer gezond terug
te zien!

Heel veel geluk en gezondheid.

Marga Bles (Voorzitster Stichting IVG Doesburg)& Francis van Buerink (coördinator Motorrun)