Privacy

Graag maken wij jou erop attent dat de door jouw verstrekte (persoons)gegevens worden opgenomen in een databestand van de Stichting IVG. Jouw persoonsgegevens worden door ons gebruikt om jou te voorzien van informatie en uit te nodigen voor deelname aan een evenement. Ons belangrijkste evenement is de Motorrun Doesburg. Jaarlijks krijg je van ons minimaal een keer een uitnodiging tot deelname aan dit evenement.

Wil je niet meer worden uitgenodigd voor evenementen dan is een email naar het secretariaat voldoende om jou uit ons databestand van het daaropvolgende jaar te halen. Wil je je persoonsgegevens volledig uit onze administratie verwijderd hebben, dien dan een schriftelijk verzoek in bij het secretariaat of de voorzitter. Zie voor de contactgegevens onderaan deze webpagina.

Beeldmateriaal

Meedoen aan een evenement betekent dat er foto’s en/of film van jouw kan worden gemaakt. Als deze door (mensen van) de organisatie worden gemaakt dan kunnen deze materialen gebruikt worden op de website, of voor wervings-en PR-doeleinden kan worden gebruikt. Meedoen aan een evenement betekent dat u hiermee akkoord gaat.

Mocht je dit niet willen dan kun je dat aangeven bij het secretariaat via secretariaat@motorrundoesburg.nl. Wij proberen hier zo zorgvuldig mogelijk mee om te gaan maar echt 100% zekerheid kunnen we hierin niet bieden helaas. Mocht je dit toch willen dan is deelname aan onze evenementen niet mogelijk.

Persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden niet zonder jouw toestemming aan derden verstrekt en worden uitsluitend voor de doelen van en door onze stichting gebruikt. We bewaren van ieder jaar een excel-bestand. En elk jaar bij de start van een nieuw evenement krijgt iedereen een uitnodiging.

Mocht je geen uitnodiging meer willen ontvangen kun je dat aangeven en zullen we jouw gegevens uit het bestand bedoeld voor het eerstvolgende jaar verwijderen. Graag doorgeven per email aan het secretariaat.

Archivering

Na een plaatsgevonden evenement bewaren we zonder einddatum een overzicht van deelnemers en foto en/of filmmateriaal. Dit kan zijn een excel-bestand op de computer en/of in een cloud-omgeving of papieren versie op het secretariaat of bij de voorzitter.

Wil je ook hieruit verwijderd worden dan ontvangen wij graag jouw schriftelijke bericht ter attentie van de voorzitter of de secretaris. De contactgegevens vind je onderaan de website.